Privacyverklaring

§ 1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) Hieronder geven wij informatie over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot personen te herleiden zijn, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
(2) Verantwoordelijke volgens art. . 4 lid. 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (Duits: DS-GVO) is [HOTSPOTBLINDS GmbH, Bahnhofstraße 24, 15295 Brieskow-Finkenheerd, info@nature-deco.com] (zie ons Impressum - link). [Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutz@nature-deco.com].
(3) Als u contact met ons opneemt per e-mail of via ons contactformulier worden de door u medegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te kunnen beantwoorden. De hiermee samenhangende gegevens verwijderen wij zodra opslag niet langer nodig is, of wij beperken de verwerking, indien wettelijke opslagverplichtingen bestaan.
(4) Als we voor specifieke functionaliteiten van ons aanbod gebruik maken van gecontracteerde dienstverleners of als wij uw gegevens willen gebruiken voor reclame, dan krijgt u hieronder uitgebreide informatie daarover. We noemen daarbij ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

§ 2 Ihre Rechte

(1) U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 • recht op informatie,
 • recht van correcte en verwijdering,
 • recht op beperking van verwerking,
 • recht van bezwaar tegen verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.
(2) U heeft bovendien het recht om bij de autoriteit persoonsgegevens een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons in technisch opzicht van essentieel belang zijn, zodat u onze website goed kunt bekijken en de stabiliteit en veiligheid van de website gewaarborgd kunnen worden (Rechtsgrond is art. 6 lid. 1 onder 1 sub f DS-GVO):
 • IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • toegangsstatus /HTTP-statuscode
 • verzonden gegevensvolume
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser
 • besturingssysteem en interface
 • taal en versie van de browsersoftware.
(2) Naast deze hierboven genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gerubriceerd naar de door u gebruikte browser op uw vaste schijf opgeslagen worden en die de cookieplaatser (wij in dit geval) van bepaalde informatie voorzien. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren en dragen geen virussen over op uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.
(3) Inzet van cookies:

a)
Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. Onderstaand vindt u informatie over de omvang van deze cookies en hun functie:
 • Transient cookies (zie b)
 • Persistent cookies (zie c).
b)
Transient cookies worden verwijderd als u de browser sluit. Hiertoe behoren met name de sessie-cookies. Deze slaan een zogeheten sessie-id op, met de diverse aanvragen van uw browser tijdens uw bezoek aan de website. Daardoor is uw computer te herkennen als u de volgende keer op onze website komt. De sessie-cookies worden verwijderd, als u uitlogt of de browser sluit.

c)
Persistent cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die per cookie verschillen kan. In de beveiligingsinstellingen van uw browser kunt u de cookies altijd verwijderen.

d)
U kunt uw browser configureren naar uw wensen en bijvoorbeeld acceptatie van third-party-cookies of alle cookies weigeren. Wij willen erop wijzen, dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt benutten.

§ 4 Overige functies en aanbod van onze website

(1) Naast puur informatief gebruik van onze website bieden wij diverse services aan die u kunt gebruiken als u daar interesse in heeft. Daartoe moet u in de regel meer persoonsgegevens aangeven, die wij gebruiken om de betreffende service te kunnen bieden en waarvoor de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking gelden.
(2) Voor de verwerking van uw gegevens maken wij deels gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd, hebben op zorgvuldige wijze van ons opdracht gekregen, zijn aan onze aanwijzingen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.
(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, als acties, prijsvragen, afsluiten van overeenkomsten en dergelijk door ons samen met partners aangeboden worden. Meer informatie hierover krijgt u bij het aangegeven van uw persoonsgegevens of hieronder bij de beschrijving van het aanbod.
(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

§ 5 Bezwaar tegen of toestemmingsherroeping gegevensverwerking

(1) Als u toestemming gegeven heeft voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die altijd intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt het toestaan van de verwerking van uw gegevens nadat u de intrekking aan ons medegedeeld heeft.
(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op het afwegen van belangen baseren, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor het nakomen van een overeenkomst met u, hetgeen door ons steeds aangegeven wordt bij onderstaande beschrijving van functies. Als u bewaar maakt, vragen wij u om de redenen aan te geven waarom we uw persoonsgegevens niet op de bij ons gehanteerde wijze mogen verwerken. In geval van een gegrond bezwaar onderzoeken we de zaak en zullen we de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of we zullen onze zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen aangeven op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.
(3) Natuurlijk kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Over uw bezwaar tegen reclamedoeleinden kunt u ons informeren met gebruik van de volgende contactgegevens: [zie ons Impressum - link].

§6 Gegevensbeveiliging

We gebruiken ook technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om aangeleverde of verzamelde persoonsgegevens te beveiligen, in het bijzonder tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan technische ontwikkelingen.

Januari 2019

Inloggen

 

Registreer nu