Verplichte informatie volgens § 5 Duitse Telemediawetgeving /
Impressum

  • HOTSPOTBLINDS GmbH
  • Directie: Ron Zithier en Grit Roetgering
  • Bahnhofstraße 24
  • 15295 Brieskow-Finkenheerd


  • Telefoon: +49 (0) 33609 38150
  • Fax: + 49 (0) 33609 381515
  • E-mail: info@nature-deco.com
  • Registerrechtbank: Amtsgericht Frankfurt (Oder)
  • Registernummer: HRB 4912
  • Duits btw-identificatienummer: DE 167992014


Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 RStV: Ron Zithier en Grit Roetgering, Bahnhofstraße 24, 15295 Brieskow-FinkenheerdVoor buitengerechtelijke geschillenbeslechting staat het systeem ter beschikking in overeenstemming met EU-verordening nr. 524/2013 op https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn overeenkomstig § 36 lid onder 1 van de wet Consumentengeschillenbeslechting (VSBG) niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan consumentengeschillenbeslechting voor een consumenten-arbitrageraad.

Gebruiksvoorwaarden/Disclaimer

(1) Op deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing, die bindend zijn in de relatie tussen gebruiker en dienstenaanbieder en waarmee bindend ingestemd wordt door naar de site te gaan. Voor zover specifieke voorwaarden voor gebruik van deze website in specifieke gevallen afwijken van de volgende gebruiksvoorwaarden, wordt dit op de relevante plaatsen uitdrukkelijk vermeld op de website. Ín zo'n specifiek geval gelden dan aanvullend de bijzondere gebruiksvoorwaarden.
Deze website bevat allerlei soorten gegevens en informatie die beschermd worden door het merken- en / of auteursrecht ten gunste van de dienstenaanbieder of in specifieke gevallen ook ten gunste van derden. Het is daarom niet toegestaan om de website geheel of gedeeltelijk te downloaden, te verveelvoudigen en/of te verspreiden Toegestaan is met name reproductie om technische redenen ten behoeve van browsen, voor zover dit niet voor economische doeleinden wordt gebruikt, evenals duplicatie voor langere tijd voor eigen gebruik.
(2) Het is toegestaan om een link naar deze website te plaatsen, zolang deze alleen voor kruisverwijzing dient. De dienstenaanbieder behoudt zich het recht voor om deze toestemming te herroepen. Framen van deze website is niet toegestaan.
(3) De dienstenaanbieder aanvaardt de aansprakelijkheid voor de inhoud van zijn website in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Er wordt geen garantie gegeven voor juistheid en volledigheid van de informatie op de website. Verwijzingen en links naar websites van derden houden niet in dat de dienstenaanbieder de inhoud achter de link of verwijzing als van dienstenaanbieder afkomstig wil presenteren. De content maakt de dienstenaanbieder niet verantwoordelijk voor de daar aangeboden gegevens en informatie. De dienstenaanbieder heeft geen invloed op de content achter de link. De dienstenaanbieder is daarom niet aansprakelijk voor onrechtmatige, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade veroorzaakt door het gebruik van inhoud die zich achter een link bevindt.
(4) Het gebruik van internet gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Der dienstenaanbieder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor uitval van het internet of de toegang tot het internet wegens technische redenen.
(5) Als de contractpartij handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk fonds is, is de bevoegde rechtbank die van de vestigingsplaats van de dienstenaanbieder. Duits recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-koopverdrag.
(6) De dienstenaanbieder behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot te wijzigen en ze aan te passen aan ontwikkelingen op technisch en juridisch gebied. Gebruikers die zich – geregistreerd hebben – worden op de veranderingen opmerkzaam gemaakt. In het geval van onverbindendheid van specifieke bepalingen van deze overeenkomst inzake het gebruik blijft de verbindendheid van overige bepalingen onaangetast.

Januari 2019

Inloggen

 

Registreer nu